Narystė

Tapk bendruomenės nariu!

Ir tu galėsi susitikti su senais bičiuliais bendruose renginiuose, susipažinti su naujais įdomiais žmonėmis, palaikyti bei skleisti lietuviškas tradicijas ir kultūrą.

Narystė tau suteiks galimybę:

  • daryti įtaką BLB per visuotinį susirinkimą;
  • paveikti Lietuvos žinybų ir vyriausybės sprendimus, susijusius su išeivija, pvz. pilietybės išlaikymo klausimu;
  • tapti BLB valdybos nariu;
  • įgyvendinti savo sumanymus per BLB.

O taip pat turėsi privilegijų:

  • Prioritetinį bilietų įsigijimą į BLB renginius;
  • Gausi išankstinę informaciją apie BLB planuojamas veiklas;
  • Galėsi dalyvauti tik nariams skirtuose renginiuose.

Bet svarbiausia – taip tu paremsi BLB, kuri visa tai organizuoja!

Kaip tampama nariu?
Visų pirma, susipažįstama su Belgijos lietuvių bendruomenės įstatais bei užpildoma BLB nario anketa. Gavus patvirtinimą iš Valdybos, sumokamas nario mokestis.

Kaip mokamas nario mokestis?
Bendruomenės nario mokestis – 20 EUR. Nuolaida taikoma studentams, pensininkams, auklėms ir bedarbiams. Jų nario mokestis – 15 EUR. 
Mokestis pervedamas: Communauté Lituanienne en Belgique ASBL; IBAN: BE35 3630 2671 3537; BIC: BBRUBEBB.
Būtinai nurodykite savo vardą ir pavardę bei metus, už kuriuos mokate.

Visuotiniai susirinkimai 
Organizuojami vieną kartą metuose. Dalyvauti gali visi Belgijoje gyvenantys lietuviai. Balsavimo teisę turi tik aktyvieji nariai, sumokėję nario mokestį.

2024 metų visuotinio susirinkimo medžiaga ir protokolas.

2023 metų visuotinio susirinkimo medžiaga ir protokolas.

2022 metų visuotinio susirinkimo medžiaga ir protokolas.

2021 metų visuotinio susirinkimo medžiaga ir protokolas.

2020 metų visuotinio susirinkimo medžiaga ir protokolas.

2019 metų visuotinio susirinkimo medžiaga ir protokolas.

2018 metų visuotinio susirinkimo medžiaga  ir protokolas.

Akimirka iš 2021 metų visuotinio BLB narių „pandeminio” susirinkimo nuotoliniu budu