Valdyba

Pagal Belgijos pelno nesiekiančių organizacijų įstatymus, Belgijos lietuvių bendruomenę (BLB) sudaro nariai, kurie kas 3 metus visuotinio susirinkimo metu renka valdybą.

Valdyba vadovauja BLB ir turi plačiausius veiklos, liečiančios bendruomenę, įgaliojimus.

BLB valdyba organizuoja tautines ir valstybines šventes, sporto žaidynes, užsiima parapijine veikla, ieško bendruomenės veiklai finansinių rėmėjų, palaiko ryšius su Lietuvos institucijomis ir kitomis užsienio lietuvių bendruomenėmis.

2020 m. balandžio mėn. išrinkta BLB valdyba:

  • Gintaras Marijauskas – pirmininkas
  • Asta Kulikauskaitė – vicepirmininkė
  • Jovita Lazdinienė – iždininkė
  • Laurynas Gerikas – sekretorius
  • Renalda Šimkutė
  • Dalia Zdanevičiūtė

Susisiekti su BLB valdyba galite el. paštu: belgliet@gmail.com

Pirmas 2020m. išrinktos valdybos posėdis vyko nuotoliniu būdu dėl tuo metu plitusios koronos viruso pandemijos ir Belgijoje įvesto karantino.