Atranka į Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje sekretoriaus (-ės) pareigybę

Atranka į Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje sekretoriaus (-ės) pareigybę

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. mokėti bent dvi užsienio kalbas, iš kurių anglų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, prancūzų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
 5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
 6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

Darbuotojas privalės turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti su įslaptinta informacija.

 

Pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. padeda diplomatinės atstovybės vadovui ar priskirtam darbuotojui;
 2. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
 3. teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
 4. pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;
 5. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
 6. pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;
 7. formuoja diplomatinės atstovybės dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
 8. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina atstovybės pranešimus žiniasklaidoje;
 9. platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;
 10. atnaujina ir skelbia informaciją atstovybės interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
 11. atlieka vertimus raštu;
 12. sudaro ir nuolat pildo diplomatinės atstovybės kontaktinių asmenų sąrašą;
 13. padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;
 14. prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
 15. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

 

Privalumas: administracinio – techninio darbo patirtis.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

 

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2019 m. birželio 16 d. 21 val. (Belgijos laiku) elektroniniu paštu atranka@eu.mfa.lt turi pateikti gyvenimo aprašymą (lietuvių kalba pagal Europass CV https://europass.cedefop.europa.eu/lt/documents/curriculum-vitae), motyvacinį laišką (lietuvių kalba) ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Pokalbiai su atrinktais pretendentais planuojami Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje patalpose arba nuotoliniu būdu (telefonu, „Skype“ vaizdo skambučiu). Į pokalbį kviečiami pretendentai bus informuojami elektroniniu paštu.

Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu atranka@eu.mfa.lt.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

View all posts by Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje →

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.