Skelbiama atranka užimti sekretoriaus (-ės) pareigybę LR nuolatinėje atstovybėje prie NATO

Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos Belgijoje skelbia atranką užimti sekretoriaus (-ės) pareigybę nuolatinėje atstovybėje nuo 2019 m. liepos 1 d.

Reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
2. mokėti anglų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, prancūzų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Pagrindinės sekretoriaus (-ės) funkcijos:

1. padeda atstovybės vadovui  ar priskirtam darbuotojui;
2. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius ir paštu bei el. paštu gaunamą korespondenciją;
3. teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
4. pagal kompetenciją rengia susirašinėjimo su užsienio valstybių atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, 5. organizacijomis, projektus;
5. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
6. pagal kompetenciją rengia raštų, lydraščių, notų ir kitų dokumentų projektus;
7. formuoja atstovybės dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
8. platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;
9. raštu ir žodžiu atlieka vertimus iš lietuvių į anglų kalbą ir iš anglų į lietuvių kalbą bei iš lietuvių į prancūzų kalbą ir iš prancūzų į lietuvių kalbą;
10. sudaro ir nuolat pildo nuolatinės atstovybės kontaktinių asmenų sąrašą;
11. padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;
12. prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
13. vykdo kitus atstovybės vadovo  nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Privalumas – administracinio darbo patirtis, olandų kalba.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis ir mokamas nustatyto dydžio atlyginimas.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2019 m. gegužės 27 d. 17.00 val. (Briuselio laiku) elektroniniu paštu info@nato.mfa.lt turi pateikti gyvenimo aprašymą lietuvių kalba ir motyvacinį laišką. Pokalbiai su atrinktais kandidatais planuojami 2019 m. gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie NATO patalpose arba telefonu.

Papildoma informacija teikiama el. paštu info@nato.mfa.lt

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.