PASKELBTA ATRANKA į Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje sekretoriaus (-ės) pareigybę

Atranka į Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje sekretoriaus (-ės) pareigybę

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. mokėti bent dvi užsienio kalbas, iš kurių anglų kalbą – ne žemesniu įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;

5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

Darbuotojas privalės turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. padeda diplomatinės atstovybės vadovui ar priskirtam darbuotojui;

2. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;

3. teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;

4. pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;

5. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;

6. pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;

7. formuoja diplomatinės atstovybės dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;

8. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina atstovybės pranešimus žiniasklaidoje;

9. platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;

10. atnaujina ir skelbia informaciją atstovybės interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;

11. atlieka vertimus raštu;

12. sudaro ir nuolat pildo diplomatinės atstovybės kontaktinių asmenų sąrašą;

13. padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;

14. prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;

15. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Privalumas: administracinio – techninio darbo patirtis ir prancūzų kalbos mokėjimas.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis. Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2020 m. gegužės 15 d. 24.00 val. (Belgijos laiku) elektroniniu paštu atranka@eu.mfa.lt turi pateikti:

  1. gyvenimo aprašymą (lietuvių kalba pagal Europass CV https://europass.cedefop.europa.eu/lt/documents/curriculum-vitae),
  2. motyvacinį laišką (lietuvių kalba),
  3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Pokalbiai su atrinktais pretendentais planuojami vaizdo konferencijos būdu. Į pokalbį kviečiami pretendentai bus informuojami elektroniniu paštu.

Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu atranka@eu.mfa.lt.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *