Arkivyskupo Liongino Virbalo apsilankymas pas Belgijos lietuvius

Gegužės 31 – birželio 1 d. Belgijos lietuvius lankė Lietuvos vyskupų delegatas užsienio sielovadai, arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Mišios Švč. Sakramento bažnyčioje

Nuo 2005 m. į Belgiją reguliariai porą kartų per metus atvažiuoja lietuvis kunigas. Iš pradžių, padedant Lietuvos ambasadoriams prie NATO, atvažiuodavo karo kapelionai, vėliau kunigai studentai iš Romos, o pastaruosius trejus metus – kunigas prof. Rimas Skinkaitis. Lietuviai katalikai buriasi jėzuitų kuruojamoje Prisikėlimo koplyčioje arba Švč. Sakramento bažnyčioje Briuselyje. Per keliolika metų jau nusistovėjo, kad Mišios vyksta Verbų sekmadienį ir trečiąjį Advento sekmadienį. Nuo 2006 m. kas kelis metus vaikai buvo rengiami Eucharistijos ir Susitaikinimo sakramentams. Nuo 2004 m. veikia ateitininkų klubas, kuris šiais metais įkūrė Marcelės Kubiliūtės moksleivių ir jaunučių ateitininkų kuopą. Šiais metais Belgijos lietuvius kartu su Liuksemburgo lietuviais, Pirmajai Komunijai ir išpažinčiai rengia Eglė Staškūnienė iš Liuksemburgo.

Su ambasadoriumi A. Pranckevičiumi
Su ambasadoriumi D. Kamaičiu

Arkivyskupas, lydimas BLB pirmininko Gintaro Marijausko ir Belgijos lietuvių katalikų parapijos koordinatorės Jurgitos Žemaitytės, susitiko su nuolatiniu atstovu ES Arnoldu Pranckevičiumi, pasidalino mintimis apie ES, lietuvių palaikymą ir pasitikėjimą ES, post-Brexito Europą. Taip pat su ambasadoriumi Belgijoje Dainiumi Kamaičiu, su kuriuo pasikalbėjo apie lietuvius Belgijoje, jų dalyvavimą rinkimuose, paramą Ukrainai.

Su Briuselio arkivysk. Luc Terlinden

Belankydamas lietuvius pasaulyje, arkivysk. Lionginas Virbalas susitinka su vietos vyskupais. Mechelene įvyko susitikimas su Briuselio/Mecheleno arkivyskupu Luc Terlinden. Abu arkivyskupai pasidalino mintimis apie sielovadą. Belgijoje apie 1-2%, laikančių save katalikais, dalyvauja sekmadienio Mišiose, kai tuo tarpu Lietuvoje – apie 7%; kunigų mažėja dar sparčiu nei Lietuvoje, nes į seminarijas Belgijoje stoja vienetai. Daug dirbančių kunigų Belgijos prancūziškai kalbančioje dalyje – Valonijoje, yra atvykę iš Kongo arba kitų prancūzakalbių Afrikos šalių, o Flandrijoje kunigai aptarnauja po keliolika bažnyčių.

Kristaus kūno ir kraujo šventės Mišias arkivysk. Lionginas Vibalas aukojo Švč. Sakramento bažnyčioje, kurioje susirinko apie 100 lietuvių. Mišiose giedojo vaikų ir suaugusių choras vadovaujamas Rasos Gražienės.

Su Pirmosios Komunijos vaikais Prisikėlimo koplyčioje
Mišios Švč. Sakramento bažnyčioje

Lietuvių draugo Liuvene Hugo Verkest dėka, arkivysk. Virbalas aplankė Liuveno universiteto Katalikų teologijos fakultetą, kur prof. Wim Francois išsamiai papasakojo apie didžiausią pasaulyje Teologijos biblioteką. Retų spaudinių skyriuje yra saugoma seniausia žemųjų kraštų (Belgijos/Olandijos) knyga – VIII a. Biblija. Šios Biblijos, laikomos seife, arkivyskupas nematė, bet prof. Francois papasakojo ir parodė kitas reikšmingas Bažnyčios istorijai knygas pradedant nuo XIV a., knygos rašytos popiežių, vietinių kilmingųjų ar mokslo šviesuolių. Vienoje jų – Žmonijos istorijoje nuo Biblijos laikų iki XV a. – radome paminėtą ir Lietuvą.

Parengė Jurgita Žemaitytė

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *