Mintys po Pasaulio lietuvių bendruomenės ir Seimo komisijos posėdžių

Aurelija Norienė, BLB valdybos vicepirmininkė
Specialiai belglietuviai.eu

Šių metų balandžio 20-24 dienomis man teko garbė dalyvauti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvos Respublikos Seimo komisijos posėdžiuose, kurie vyko Vilniuje, Seime.

Ši Komisija veiklą pradėjo 2007 metais, panaikinus iki tol veikusią JAV LB ir LRS komisiją. Komisiją sudaro visų Seimo frakcijų atstovai, 5 JAV bei 5 Pasaulio lietuvių bendruomenės rinkti nariai.

Komisija turi 2 pirmininkus. Po LRS rinkimų naujos sudėties komisijos pirmininku išrinktas Paulius Saudargas, o iš PLB pusės pirmininke liko Dalia Puškorienė (JAV LB).

Komisijos paskirtis – skatinti Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir parama, keistis mokslo, kultūros ir kita informacija, Seimui ir kitoms valstybės institucijoms teikti pasiūlymus, kurie padėtų stiprinti valstybingumą ir demokratinių tradicijų puoselėjimą.

Šiuose Komisijos posėdžiuose svarstyti tokie klausimai:

1.Dėl informacijos apie globos namuose gyvenančių vaikų sveikatą. Kiti Lietuvos vaikų įvaikinimo klausimai.

2. Pilietybės klausimai. Naujasis Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo projektas.

3. Užsienio lietuvių reikalų atstovavimo institucijų Lietuvoje klausimai: Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės reorganizacija, Užsienio reikalų tarybos įkūrimas. Užsienio lietuvių atstovavimas Lietuvos Respublikos Seime.

4. Lituanistinis švietimas Lietuvoje ir užsienyje: lietuvių vaikų lituanistinio švietimo organizavimo užsienyje klausimai, tautinis patriotinis auklėjimas Lietuvos Respublikos mokyklose. Užsienio lietuvių galimybės studijuoti Lietuvoje įgyvendinus aukštojo mokslo reformą.

5. Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, pažinimo, sklaidos ir globos programos įgyvendinimo 2009–2011 metų priemonės ir jų finansavimo galimybės.

6. Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio 2009 m. renginių programos pristatymas. Užsienio lietuvių meninių kolektyvų dalyvavimo šventėje klausimai.

7. Liustracijos proceso vykdymo galimybės, problemos ir jų sprendimas.

8. Nevyriausybinių organizacijų (NVO) Lietuvoje apžvalga: NVO teisinė aplinka, pagrindinės NVO rūšys, NVO ir valdžios bendradarbiavimas, pagrindinės problemos ir jų sprendimas.

Kai kuriais klausimais buvo išklausyta kviestų pranešėjų pateikta informacija, pasikeista nuomonėmis, pateikti pasiūlymai. Kitais klausimais buvo priimtos rezoliucijos.

Paskutinę komisijos darbo dieną spaudos konferencijoje komisijos nariai plačiau paaiškino Lietuvos žiniasklaidai apie svarstytus klausimus, priimtus sprendimus bei atsakė į žurnalistų klausimus.

Žiniasklaidą šį kartą ypač domino Pilietybės išsaugojimo klausimas. Gaila, kad spaudos atstovai šį tiek tėvynėje, tiek užsienyje gyvenantiems lietuviams svarbų klausimą akivaizdžiai bandė susieti su artėjančiais Prezidento rinkimais. Nors komisijos nariai pabrėžtinai ne kartą pareiškė, kad šio klausimo nesieja vien tik su vienu ar kitu prezidentu, tačiau tikisi, jog šis klausimas bus išspręstas, priėmus įstatymą, įteisinantį prigimtines Lietuvos Pilietybes išsaugojimą ir lietuviams (taip pat ir po 1990m) įgijusiems kitos šalies pilietybę.

Malonu, kad Pilietybes išsaugojimo klausimu taip pat mąsto ne tik užsienio lietuviai, bet ir įvairios Lietuvos visuomenines organizacijos, kurioms rūpi tautos ateitis. Šį kartą Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga parašė kreipimąsi LR Prezidentui, LRS Pirmininkui, LR Ministrui Pirmininkui, LR UR Ministrui bei LR Konstitucinio Teismo Pirmininkui, ragindami keisti LR Pilietybės įstatymą, numatant teisę kiekvienam lietuvių kilmės asmeniui išlikti Lietuvos piliečiu.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *